Stwórca wszystkiego co jest, dał człowiekowi rozum, aby ten używał go do znalezienia właściwej drogi, drogi do domu.

Człowiek wykorzystał rozum do zniszczenia siebie i wszystkiego co jest

SPECFOT

Marek Jasiak